top of page

Územní studie pod Jahodovým rybníkem

Místo:                Františkovy Lázně

Rok:                   2020

Spolupráce:      Ing. arch. Bohuš Zoubek

                          Ing. arch. Václav Zůna

Popis:

Územní studie navrhuje v řešeném území vytvořit areál pro život lidí postižených demencí

a Alzheimerovou chorobou, který bude tvořen čtyřmi „statky“ tvořenými jednopatrovými objekty, to vše zasazené do parkově upraveného prostředí. V navrženém areálu nechybí hipocentrum, komunitní zahrádky, sportoviště a park s možností posezení a grilování.

bottom of page