top of page

RD Veverské Knínice

Místo:   Veverské Knínice

Rok:      2018

Popis:

Návrh byl podmíněn rozměry a proporcemi parcely. Pozemek se nachází v krásném přírodním prostředí s výhledem na lesy. Přístup k pozemku vede z jižní strany, naopak výhled do zahrady je orientován na sever, ze severozápadu je mírně svažitý terén, který zároveň vytváří soukromí a vizuální clonu od sousedů. Na tuto stranu je orientováno pouze technické zázemí a dům se otevírá směrem na jihovýchod a tím pádem v maximální možné míře využívá oslunění z jižní strany pro obytné místnosti.

bottom of page