top of page

Veřejný prostor v obci Osová Bítýška

Místo:   Osová Bítýška

Rok:      2022

Popis:

Park u mateřské školky
V současné době se jedná o zatravněnou plochu se vzrostlými stromy (s absencí venkovního mobiliáře). Park je ohraničen živým plotem zpřístupněný ze všech stran.
V rámci návrhu byly zachovány všechny stromy, byl doplněn mobiliář, herní prvky z akátového dřeva, odpadkové koše apod. Zatravněné plochy byly vymezeny "zelenými kruhy" kolem stromů, které slouží také pro odvedení dešťových vod ke stromům a zasakování, pochozí plochy jsou navrženy v mlatovém povrchu. Koncept "kruhů" byl
podpořen vymezením kruhových ploch pro herní prvky, kde byl jako povrch zvolen písek. Kolem stromů jsou umístěny kruhové dřevěné lavičky.
Veřejný prostor kolem kostela a OÚ
Současný předprostor obecního úřadu je tvořen rozsáhlou asfaltovou plochou navazující na komunikaci II/390. Na předprostor navazuje také park, součástí kterého je příjezdová komunikace pro hasiče a hasičská zbrojnice. V rámci parku se konají různé akce v průběhu roku, kde se využivá již existující "parket" (betonová plocha) a venkovní mobiliář, který je celoročně uskladněn v prostorově nevyhovujícím skladu. Ten se také nachází v parku a byl součástí řešení. V zadní části parku je vodní prvek - kašna s posezením.
Celkově tyto prostory mají funkci společenskou, shromážďovací nebo reprezentativní (předprostory OÚ) a tento charakter byl podpořen i v návrhu.
Koncept spočívá v doplnění pěších tras a celkovou výměnu povrchů za propustnější, vymezení ploch pro parkování, pohyb pěších, doplnění herních prvků, venkovního
mobiliáře a zeleně. Cílem bylo i doplnit a vymezit parkovací stání v centru obce. Sklad nábytku a nářadí v parku byl nově navržen tak, aby poskytoval zázemí i pro případné akce a zároveň zapadal do přírodního prostředí parku. Proto byl navržen jako dřevostavba se zelenou extenzivní střechou. Jedná se o multifunkční stavbu, která krom toho, že slouží jako sklad v průběhu roku, v rámci akcí ho lze využít i jako podium pro kapelu, představení nebo proslov. Povrch pojízdných komunikací bude vyměněn za žulovou kostku.
Park u hřitova
V současné době je tato plocha celá zatravněná a po obvodě vysazená novými stromy. Na jihovýchodní straně parcely se počítá s novostavbou polyfunkčního domu (ordinace a byty), která není předmětem této studie.
V návaznosti na již existující návrh a projekt domu byl navržen předprostor k ordinacím, příslušné parkovací plochy, zeleň a v zadní části park sloužící veřejnosti.
Rezerva pro budoucí rozšíření hřbitova byla zachována a byl doplněn nový vstup do hřbitova ze zadní části.

bottom of page