top of page

MATEŘSKÁ ŠKOLKA V OBCI ZASTÁVKA U BRNA

Místo:   Zastávka u Brna

Rok:      2022

Popis:

Jedná se o stávající objekty kuchyně a mateřské školy, které jsou v současnosti propojeny spojujícím krčkem. Vstupní prostor do hlavní budovy je nevyhovující prostorově i provozně. 

V rámci návrhu dojde ke sjednocení vstupních prostor do všech objektů, vytvoření velkorysého předprostoru, který vizuálně propojuje vstup do objektů se zahradou školky.

V rámci nástaveb byla navržena nová třída a nová multifunkční místnost, která bude sloužit všem třídám.

bottom of page