top of page

Soubor veřejných prostranství v obci Senorady

Místo:   Senorady

Rok:      2022

Popis:

Prostor náměstí u obecního úřadu
Plocha původního náměstíčka byla rozčleněna na komunikace, odstavné stání a plochu pro pohyb pěších. V současnosti je tento prostor využíván primárně pro odstavení vozidel. V rámci návrhu dojde k výměně povrchů za žulovou kostku a zatravňovací dlažbu, doplnění zeleně, nového mobiliáře, nabíječky pro elektrokola apod. 
Prostor návsi podél potoka
Hlavní myšlenkou je zpřístupnit koryto potoka protékající obcí a zlepšit pěší propojení centra obce, zastávku MHD a obecního úřadu se zástavbou rodinných domů. Podél potoka tak byla navržena mlatová pěšina, která také navazuje na mostky přes něj a stávající zástavbu rodinných domů. V místě památníku vznikne nový veřejný prostor pro shromáždění s možností posezení, trhů atd. 
Prostor proluky s vánočním stromkem
V místě proluky byl vysazen vánoční strom, kde bude každoročně probíhat rozsvícení vánočního stromku, tento prostor je koncipován jako "mlatový park" s možností posezení a shromáždění. Nová stromová výsadba vytváří "zelenou střechu" nad tímto prostorem a tak vzniká příjemné místo k pobytu i v létě, naopak v zimě vynikne strom vánoční.
Dětské hřiště
Na plochu s památníkem navazuje parková úprava dnes pouze zatravněné plochy. Stávající strom bude zachován a bude dominantou tohoto prostoru. Kolem vzrostlého stromu bude umístěna kruhová lavička a celá plocha bude doplněna o herní prvky v přírodním duchu (dřevěné hrací prvky, terénní úpravy apod).

 

bottom of page