top of page

Nabízíme

Studie

Architektonická studie je neodmyslitelnou částí celého procesu projektu. Správné řešení stavby se neobejde bez konceptu a kvalitního návrhu založeném na dialogu mezi architektem a investorem. V této počáteční fázi konzultujeme s klientem jeho představy, na základě jeho životního stylu, finančních možností a vkusu utvoříme podobu jeho nového domova. Každé dílo je individuální, ušité na míru jako šaty. Výsledná podoba vychází nejen z ideí klienta a architekta, nýbrž je přímo ovlivněna kontextem prostředí - orientací ke světovým stranám, konfigurací terénu a duchem místa. Finální návrh ve výsledku kromě estetických kvalit ušetří i velké množství financí

Dokumentace

Projektová dokumentace je nezbytnou částí projektu i z hlediska legislativy. Aby bylo možné stavbu realizovat, je zapotřebí vypracovat podrobné plány a povolení od stavebního úřadu. Součástí dokumentace je nejen samotné stavební řešení, ale ve většině případů i požární, statické řešení a profesní části, které v rámci projektu koordinujeme. V rámci dokumentace zajišťujeme nejen výkresovou dokumentaci, ale i inženýrskou činnost, která zahrnuje jednání s úřady a dotčenými subjekty a získání jejich vyjádření. Výsledkem je kompletní projekt a povolení od úřadu. Základní a povinnou formou je dokumentace pro územní a stavební řízení, nicméně aby se předešlo komplikacím při realizaci stavby, doporučujeme po získání povolení vypracovat i dokumentaci pro provedení stavby, která řeší projekt podrobně do detailů.

Zajištění dotačních programů

Spolupracujeme s odborníky na dotační programy jako například Zelená úsporám, které Vám můžeme zajistit. Díky dotačním programům získáte část svých investičních nákladů zpět.

Výběr dodavatelů, autorský dozor

Předpokladem úspěšné realizace projektu je vypracování položkového rozpočtu, výběr spolehlivých dodavatelů a koordinace dodávek materiálu. Aby výsledek odpovídal návrhu, je žádoucí, abychom autorsky dohlíželi na průběh stavby od začátku do konce.

bottom of page